Om

Nuværende og tidligere beskæftigelser:
Psykoterapeut, spirituel vejleder, forfatter, præst og kunstner
Galleriejer, Bryggens Gallerie & Atelier
Retræteleder, Pilegrimsgården og Prestegården, Norge
Retræter for erhvervsledere, Maribo Kloster
Retræteleder, Sankt Joseph Søstrenes retrætehus, Stella Matutina
Sogne- og arresthuspræst, Mors
Skoleleder, Ærø

* * *

Uddannelser:
Ignatiansk spiritualitet og åndelig vejledning, Loyola Hall, England, 2011
Master (Gudsmørke som troserfaring), Københavns Universitet, 2010
Clinical Pastoral Education, Modum Bad, Norge, 2008
Psykoterapeutisk udd., Bent Falk, præst og psykoterapeut, 2007
Sjælesorg for institutionspræster, TPC, Løgumkloster, 2004
Ledelse og konfliktløsning, Danmarks Forvaltningshøjskole, 2000
Cand. Theol., Århus Universitet, 1994
Læreruddannelse, Th. Langs Seminarium, Silkeborg, 1975

* * *

Udgivelser:
Skriftemål. Over Alt 2017, Son, Norge
Glimt af Gud. 
ProRex Forlag 2016
Træd nye spor – med Gud som Coach. ProRex Forlag 2013
Den nye vin. Oversættelse og forord af IM Gross. Forlaget Boedal, 2013
Gudsmørke som troserfaring. Tidsskrift for Sjelesorg 2010,2, Modum Bad, Norge