Skriftemålets velsignelser

kristusmystik

 

Jesus blæste sin ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.« (Joh 20:22f)

 

 

På Solåsen Pilegrimsgård fordyber vi os hvert år i et emne, som er uundværligt for den, der vil følge andre på deres livs- og trosvej. I år er hovedemnet skriftemålets teologi og praksis.

For hvem?

Åndelige vejledere og andre med interesse for emnet.

Indhold

Da Martin Luther reformerede kirken, beholdt han længe tre sakramenter: Dåb, nadver og skriftemål. Han anså disse tre som helt nødvendige nådemidler. Men kun de to kunne opfylde begge kriterierne for et sakramente, at de er indstiftet af Jesus og indeholder et fysisk, konkret element. Alle tre er indstiftet af Jesus. Dåben indeholder desuden vand, nadveren vin og brød. Men skriftemålet har ikke på samme måde et fysisk element, og derfor blev det ikke ét af vore sakramenter i den lutherske kirke.

Det betød ikke, at skriftemålet blev afskaffet. Tværtimod. Luther var meget tydelig på, at det ikke kan undværes, og han fortsatte selv med at skrifte hele livet. Bag i Den Danske Salmebog kan du også stadig finde ritualer til det. Men hvor meget bliver de brugt? Jeg lærte ikke noget om skriftemål på universitetet, da jeg læste teologi. Heller ikke på min master i sjælesorg, eller de øvrige kurser, jeg senere har suppleret min uddannelse med. Først da jeg selv gik til skrifte, gik det op for mig, hvilken velsignelse, der er.

Uden en basal viden om og erfaring med skriftemålet, mener jeg ikke, man er klædt godt nok på som åndelig vejleder, og derfor bliver dette hovedtemaet i 2023.

Desuden vil vi gennemgå og diskutere de etiske retningslinjer – ikke blot for skriftemål – men for åndelig vejledning i det hele taget.

Form

Seminaret afholdes i retræteramme. Det betyder bl.a., at der udenfor foredrag og undervisning vil være stilhed.

Dagene vil således veksle mellem:

  • Undervisning i form af foredrag med efterfølgende samtale.
  • Samtaletræning for kommende ignatianske vejledere.
  • Mulighed for at modtage åndelig vejledning i disse træningsgruppergrupper.
  • Kontemplativ kollegial supervision for praktiserende ignatianske vejleder.
  • 4 daglige tidebønner: morgenbøn i bevægelse, kontemplativ middagsbøn, meditativ nadvergudstjeneste og kompletorium.
  • Tid til egen bøn og fordybelse.

Hvor?

Seminarerne foregår på Solåsens Pilegrimsgård, der er smukt beliggende på et højdedrag med udsigt over Oslofjorden, hvor der også er mulighed for at bade.
Fra Oslo lufthavn er det 5 kvarter med lufthavnsbussen, hvis ikke du vælger at tage toget.
Billigste transport er natbussen fra København tik Oslo, og derefter lokaltog.

Undervisere

Joachim F. Grün, forstander på Solåsens Pilegrimsgård
Inge Merete Gross, præst og åndelig vejleder

Pris

Incl alle meterialer, fuld kost og eneværelse 3.900 – 4.900 NOK
– alt efter betalingsevne.

Ankomst og afrejse

Ankomst første dag kl 13.00-14.00
Afrejse sidste dag    kl. 12.30-13.00

Foreløbigt program

Skriftemålets velsignelser

Tilmelding

www.Peterstiftelsen.no

Har du spørgsmål?