Seminar for åndelige vejledere i Skandinavien

22-26 maj 2019

Diakrisis – om at skelne ånder
– hos Ignatius af Loyola, Martin Luther og Johannes af Korset

Hvad enten vi er færdiguddannede, eller vi er under vejs, har vi som åndelige vejledere til stadighed brug for inspiration, viden og dygtiggørelse både for at styrke vores faglighed – og vores ydmyghed.

Petersstiftelsens retreatskole for åndelige vejledere fordyber vi os hvert år i et emne, som er centralt for den, der ønsker at følge andre på deres livs- og trosvej.

 

Indhold

Fra år til år vil indholdet skifte, så vi kommer omkring den ignatianske spiritualitet i alle dens facetter med udblik til både Martin Luther og mystikerne.

 

Form

Seminaret foregår i hovedsagen i stilhed og vil rumme foredrag, tid til egen fordybelse og mulighed for både at få åndelig vejledning og at træne sine færdigheder.
Hver dag indkranses af 4 tidebønner, idet der vil være morgenbøn for krop, sjæl og ånd (Quigong inspireret), kontemplativ middagsbøn, meditativ nadvergudstrjeneste og traditionelt kompletorium.

 

Beliggenhed

Seminarerne foregår på Solåsens Pilegrimsgård, der er smukt beliggende på et højdedrag med udsigt over Oslofjorden, hvor der også er mulighed for at bade.
Fra Oslo lufthavn er det 5 kvarter med lufthavnsbussen, hvis ikke du vælger at tage toget.

 

Undervisere

Foredragsholder: Joachim F. Grün, forstander på Solåsens Pilegrimsgård
Supervisor: Inge Merete Gross, præst og åndelig vejleder

 

Varighed

Hvert seminar strækker sig over 5 dage med ankomst den første dag kl 12-14 og afrejse den sidste dag kl 13.

 

Pris

Incl alle meterialer, fuld kost og eneværelse 3.900 – 4.900 NOK alt efter betalingsevne.

 

Tilmelding

Herunder bemærkning om eventuelle kosthensyn eller andet