Supervision

Alle, som har en vejledende funktion overfor et medmenneske, bør jævnligt søge supervision.
Da jeg afsluttede min uddannelse på Loyola Hall i England, blev det ligefrem pålagt i eksamenspapirerne.

Som regel er vi også i begyndelsen stærkt motiverede for supervision. Men med tiden falder vi let i den farlige grøft, at det går jo meget godt, og supervisionen risikerer da at blive nedprioriteret. Det er en fristelse, som vi ikke må falde for!

Kontemplativ supervision

Der findes mange slags supervision. Det kan spænde lige fra arbejdsvejledning med gode råd i en vanskelig situation til den kontemplative supervision, som er den jeg tilbyder. Her skelner vi imellem konsultation og den egentlige supervision.

Konsultation

I konsultationen er den samtale eller de udfordringer, som du bringer frem, i fokus. Vi ser her på det rent faglige, og du får mulighed for at drage nytte af mine mange års erfaring.

Supervision

I selve supervisionen er DU i fokus. Her ser vi på, hvad dine samtaler og dine konfidenter gør ved dig. Vi spotter dine blinde vinkler med det formål, at du må udvikle dig og vokse som menneske og som vejleder. Vi lægger dine udfordringer og dine gaver frem i Guds lys, så du på bedste måde kan udfylde den plads, som Gud har udvalgt netop dig til.

Vejledende pris
En time: 800 kr.