Vejlederuddannelse

Et dannelses- og uddannelsesforløb for dig, som har et nært Gudsforhold, en kristen praksis, som over tid har modtaget åndelig vejlening og som nu ønsker også selv at blive udrustet til at følge andre på deres livs- og trosvej igennem Åndelig Vejledning og Medvandring.

Indhold: Den ignatianske spiritualitet og de ignatianske vejledningsprincipper er grundstammen. Og der vil derforuden også være udblik til både Martin Luther og mystikkerne.

Træning: Du kommer i mesterlære på små hold, hvor du trænes i at give åndelig vejledning.
Undervisningen løber i moduler á 6 x 2 timer.

Egen vejledning: Imellem hver træningsgang vil du selv modtage personlig, åndelig vejledning af Inge Merete Gross.

Eksternatkurser: Desuden tilbydes du et årligt eksternatkursus på Peterstiftelsen Retreatskole for åndelige vejledere.

Ignatius’ Åndelige Øvelser: Du anbefales også at deltage i den ignatianske 30-dages retræte – også kaldet Ignatius’ Åndelige Øvelser. Disse kan gennemføres i tre moduler á 10 dage.

Åndelig Medvandring: Så længe du er under uddannelse deltager du gratis i Åndelig Medvandring som aspirant.

Omfang: Du binder dig kun til ét år ad gangen.
I løbet af fire år vil du have været pensum igennem og være udrustet til at tilbyde åndelig vejledning.

Efterudannelse: Du vil fortsat blive tilbudt årlig efteruddannelse på Solåsems retreatskole.

Pris: 2.990 pr. år + eksternatkursus

Træning 2018-19:
Onsdag den 26. september 2018
Fredag den 26. oktober 2018
Mandag den 26. november 2018
Mandag den 25. februar 2019
Tirsdag den 26. marts 2019
Tirsdag den 23. april 2019

Alle dage 18.00-20.00.
Træningen foregår i
Bryggens Galleri & Atelier, Njalsgade 1, Islands Brygge, Kbh. S

Personlige samtaler aftales individuelt.

 

Tilmelding eller spørgsmål til sæson 2019-20: