Vejleder (ud)dannelse 2020-21

Siden 2014 har jeg trænet og (ud)dannet åndelige vejledere, og siden 2019 i samarbejde med Joachim Grün, Peterstiftelsen, Norge.
Joachim har et hold i Norge, jeg har et holde her. Vi mødes til Ignatius af Loyolas Åndelige øvelser og en årlig retreatskole.

Da åndelig vejledning er et fag, som det tager tid at få ind under huden, strækker hele forløbet sig normalt over 4 år. Men du tilmelder dig altid kun for ét år ad gangen.

For hvem?

Det er et dannelses- og uddannelsesforløb for dig, som allerede selv har et nært Gudsforhold og en kristen praksis. Du har over tid modtaget åndelig vejlening, og nu ønsker du at udruste dig til at styrke andre på deres livs- og trosvej.
Du er psykisk robust, indstillet på at slippe din kontrol og aflære meget at det, du hidtil har benyttet dig af for i stedet at give plads til nye samtale-redskaber.

Indhold

Vi bygger på kirkens tradition og den ignatianske spiritualitet, som vi kender den fra Ignatius af Loyola. Der vil også være udblik til både Martin Luther, Johannes af Korset m.fl.
Teori og praksis vil gå hånd i hånd. Du får mulighed for at tilegne dig redskaber og færdigheder, som vil gøre dig i stand til at kunne tilbyde åndelig vejledning til andre.

Egen åndelig vejledning

Udover uddannelse i åndelig vejledning modtager du også – til din egen åndelige dannelse – personlig  vejledning  hos Inge Merete Gross.

Undervisningsform

Du kommer i mesterlære hos Inge Merete Gross. Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte, og du går frem i dit eget tempo. Der er ikke noget pensum, som skal læses. Alt formidles i undervisningen og indøves igennem træning på små hold.

Fjernundervisning

Coronaen har lært os at inddrage de elektroniske medier. Dette har gjort det muligt i stort omfang at deltage gennem fjernundervisning uanset hvor i landet, du befinder dig.

Undervisningsforløb 2020-21

6 x åndelig vejledning á 45 min hos Inge Merete Gross (3.000 kr)
-> Dette er til din egen dannelse, til liv, glæde og vækst i dit eget gudsforhold
Tid:   Aftales individuelt
Sted: København, Hanstholm eller på telefon/ messenger

3 x 4,5 timers undervisning og superviseret træning ved Inge Merete Gross (1.500 kr)
-> Undervisning i de ignatianske vejledningsredskaber og indøvelse under supervision
Tid:   Lørdagene den 8. august, den 31. oktober og den 10. april. Alle gange kl 10.00-14.30
Sted: Amagerfælledvej 32, kld., 2300 København S.
Der serveres te/kaffe, og du medbringer selv din frokostpakke.

6 x samtaletræning i små grupper (triader)
-> Du øver dig her som åndelig vejleder i en lille gruppe
Tid:   Aftales individuelt i grupperne
Sted: Du kan komme med i én af grupperne i København
eller du kan træne lokalt, hvor du bor, hvis du kan finde en eller to at træne med.

1,5 times personlig supervision (1.000 kr)
-> Midtvejs og ved sæsonens afslutning tilbydes du individuel personlig supervision ved Inge Merete Gross, hvor vi også ser på, hvad du har lært, og om det er noget for dig at fortsætte.

Pris

Samlet pris i alt: 3.000 – 5.000 kr. (alt efter betalingsevne)
Desuden kan du gratis deltage i Åndelig Medvandring hos Dorte Karpf i Nathanaels Kirke.

Start

Nye kursister optages een gang årligt

Eksternatkurser

Hver sommer udbydes et obligatorisk eksternatkursus på Peterstiftelsen Retreatskole for åndelige vejledere. Der undervises her i teologiske emner som vi anser for nødvendig bagage for en kristen åndelig vejleder, det være sig kristusmystik, korsteologi, diakrisis,  kontemplativ kollegial supervision m.v.
Du vil her også møde dine norske kollegaer.
Næste gang: 5.-9. oktober 2020

Ignatius’ Åndelige Øvelser

For at udruste dig både personligt og som vejleder må du også i løbet af de fire år gennemføre den ignatianske 30-dages retræte – også kaldet Ignatius’ Åndelige Øvelser.
Disse inddeles i tre moduler á 10 dage henholdsvis forår og efterår på Solåsen Pilgrimsgård.

Certificering

Efter 4 års deltagelse med maksimum 20% fravær kan du få certifikat.

Efterudannelse

Du vil fortsat blive tilbudt årlig efteruddannelse på Peterstiflelsens Retreatskole.

Kontakt

Introduktions video til triade-træning