Vejleder (ud)dannelse

Egentlig kan man slet ikke uddanne sig til at blive åndelig vejleder. Men man kan indlede en dannelsesrejse, hvor man selv modtager åndelig vejledning og samtidig med at man får indøvet nogle tekniker, nogle redskaber som kan være gavnlige, hvis man går med et ønske om også selv at hjælpe andre på deres trosvej.

 Efter 17 år som præst i Den Danske Folkekirke, tog jeg på denne (ud)dannelses rejse på Loyola Hall i England, og siden 2014 har jeg vejledt og trænet nye vejledere. I 2019 indledte jeg desuden et samarbejde med Joachim Grün, Peterstiftelsen, Norge, så Joachim nu  har et hold kursister i Norge,og  jeg her i Danmark.
Flere gange årligt mødes vi til Ignatius af Loyolas Åndelige øvelser og Retreatskole.

For hvem?

Forudsætning for at komme med er, at du allerede har et nært gudsforhold og en kristen praksis. Du har over tid modtaget åndelig vejlening, og nu ønsker du at udruste dig til også at kunne hjælpe andre på deres livs- og trosvej.
Du er psykisk robust, indstillet på at slippe kontrollen og lære nyt.

Indhold

Vi bygger på kirkens lutherske tradition samt den ignatianske spiritualitet, som vi kender den fra Ignatius af Loyola. Derudover vil de også møde andre mystikere som fx Johannes af Korset og Thérèse af Lisieux, som er de mystikere, der har betydet mest for mig personligt.
Teori og praksis vil gå hånd i hånd. Bibelen er obligatorisk stof; men hvad du ellers skal vide, indlæres gennem undervisning og superviseret træning. Endvidere finder du her på siden både undervisningsvideoer og lydfiler.

Egen åndelig vejledning

For selv at vokse i din egen gudsrelation, vil du mindst 6 gange årligt  modtage personlig åndelig vejledning  hos Inge Merete Gross.

Undervisning og træning

Tre gange årligt mødes vi en dag med undervisning og superviseret træning.
Desuden bliver du en del af en mindre gruppe på 2-3 personer, som træner selvstændigt hver eller hveranden måned.
To gange årligt tilbydes du en personlig supervisionssamtale med Inge Merete Gross.
Forløbet tilrettelægges således efter den enkelte, og du går frem i dit eget tempo. 

Fjernundervisning

Coronaen lærte os at inddrage de elektroniske medier. Dette har gjort det muligt i stort omfang at deltage gennem fjernundervisning uanset hvor i landet, du befinder dig.

Undervisningsforløb 2023-24

1
6 x åndelig vejledning á 45 min hos Inge Merete Gross
(3000,-)
-> Dette er til din egen dannelse – til liv, glæde og vækst i dit eget gudsforhold.
Tid:   Aftales individuelt
Sted: København, Hanstholm eller på telefon/ messenger

2
3 x 4,5 timers undervisning og superviseret træning ved Inge Merete Gross
 (1.500,-)
-> Du får her undervisning i både de almene og de ignatianske vejledningsredskaber, som indøves under supervision.
 Lørdag den 9. september 2023, Amagerfælledvej 32, kld, Kbh S
Lørdag den, den 2. december 2023, Amagerfælledvej 32, 4. th, Kbh. S
Lørdag den 6. april 2024, Amagerfælledvej 32, kld, Kbh S
Alle dage kl 10.00-14.30
Ret til ændringer forbeholdes.

 

3
6-12 x samtaletræning i små grupper
(triader)
-> Du øver dig her som åndelig vejleder i en lille gruppe
Tid:   Aftales individuelt i gruppen.
Sted: Du kan komme med i en gruppe i København,
eller du kan træne lokalt, hvor du bor, hvis du kan finde en eller to at træne med.

4
2 x op til en times personlig supervision ved Inge Merete Gross
 (1.500,-)
-> Midtvejs og ved sæsonens afslutning tilbydes du individuel personlig supervision på baggrund af videooptaget træningssamtale.
Vi vil her se på, hvad du har lært, hvor dine vækstpunkter ligger, og om du egner dig til at fortsætte.

5
Fri adgang til undervisningsvideoer og lydfiler

Da åndelig vejledning er et fag, som det tager tid at få ind under huden, strækker (ud)dannelsen som åndelig vejleder sig normalt over 4 år. Men du tilmelder dig altid kun for ét år ad gangen.

Betaling 

Betaling aftales individuelt, pr år: 3.500 – 5.500 kr.
Danske Bank 4001 4011589391

MobilePay 4241 2203
Mærk indbetalingen: ÅV 2022-23

Start

Nye kursister kan, hvis de anses for egnede, optages løbende.

Eksternatkurser

Hver sommer udbydes et obligatorisk eksternatkursus på Peterstiftelsen Retreatskole for åndelige vejledere. Der undervises her i teologiske emner som vi anser for nødvendig bagage for en kristen åndelig vejleder, det være sig kristusmystik, korsteologi, diakrisis,  kontemplativ kollegial supervision, skriftemål m.v.
Du vil her også møde dine norske kollegaer.
Næste retreatskole: HER

Ignatius’ Åndelige Øvelser

For at udruste dig både personligt og som vejleder må du også i løbet af de fire år gennemføre den ignatianske 30-dages retræte – også kaldet Ignatius’ Åndelige Øvelser.
Disse inddeles i tre moduler á 10 dage henholdsvis forår og efterår i samarbejde med PeterstiftelsenSolåsen Pilgrimsgård.

Certificering

Man tilmelder sig altid kun for ét år ad gangen.
Efter 4 års deltagelse med maksimum 20% fravær kan du få certifikat.

Efterudannelse

Du vil fortsat blive tilbudt årlig efteruddannelse på Peterstiflelsens Retreatskole.

Er du interesseret?