Kristusmystik

Kristusmystik

– Jeg lever ikke længere selv; men Kristus lever i mig (Gal 2:20)

23.-27- maj 2022

På Solåsen Pilegrimsgård fordyber vi os hvert år i et emne, som er uundværligt for den, der vil følge andre på deres livs- og trosvej. I år er emnet Kristusmystikkens teologi og praksis.

For hvem?

Åndelige vejledere og andre med interesse for emnet.

Indhold

Den tyske teolog, Karl Rahner, er kendt for at have sagt, at fremtidens kristen vil være en mystiker, eller slet ikke kristen.

At være mystiker er at leve i et tæt, personligt og intimt venskab med Gud. Det er at åbne alle livets dimensioner for Gud, at bringe hverdagen ind i det hellige og at se alle mennesker som bærere af noget guddommeligt.

For det autonome menneske er dette en stor udfordring. Som moderne mennesker oplevede vi os – indtil coronaen ramte – nærmest som herrer over liv og død. I hvert fald ønsker vi at være herre i vort eget liv. Vi vil selv bestemme. Det giver ikke længere mening at overlade noget til Gud. Sker der mig en uret, går jeg til fagforening, advokat – eller hvem, jeg nu tror, der kan hjælpe. Vi lægger ikke længere vort liv i “Guds hænder”, som generationer før os kunne have udtrykt sig.

Men lur mig, om ikke Karl Rahner vil få ret. Gennem hele historien har mennesker søgt det mystiske liv og afprøvet, hvordan man kan åbne sig for Gud og igennem ham for hele verden. Det viser sig både i den tiltrækning, de østerlandske religioner har, den interesse, der de sidste år er blevet vist den kristne mystik, eksempelvis i pilgrimstraditionen, der på trods af 500 års protestentisk overherredømme er blomstret op igen. Og det vider sig også i den øgede interesse for åndelig vejledning.

Er du som vejleder klædt på til at følge med her?

Form

Igennem fire dage vil vi i en ramme af stilhed og tidebønner fordybe os i, hvad Bibelen, Ignatius af Loyola, Martin Luther, Johannes af Korset, Thérèse af Lisieux m.fl. har at sige os ind i dette.

Der vil således blive

  • Undervisning i form af foredrag med efterfølgende samtale.
  • Samtaletræning for kommende ignatianske vejledere.
  • Mulighed for at modtage vejledning i disse grupper.
  • Kontemplativ kollegial supervision for praktiserende ignatianske vejleder.
  • 4 daglige tidebønner: morgenbøn i bevægelse, kontemplativ middagsbøn, meditativ nadvergudstjeneste og kompletorium.
  • Tid til egen bøn og fordybelse.

Hvor?

Seminarerne foregår på Solåsens Pilegrimsgård, der er smukt beliggende på et højdedrag med udsigt over Oslofjorden, hvor der også er mulighed for at bade.
Fra Oslo lufthavn er det 5 kvarter med lufthavnsbussen, hvis ikke du vælger at tage toget.
Billigste transport er natbussen fra København tik Oslo, og derefter lokaltog.

Undervisere

Joachim F. Grün, forstander på Solåsens Pilegrimsgård
Inge Merete Gross, præst og åndelig vejleder

Pris

Incl alle meterialer, fuld kost og eneværelse 3.900 – 4.900 NOK
– alt efter betalingsevne.

Ankomst og afrejse

Ankomst første dag kl 13.00-14.00
Afrejse sidste dag    kl. 12.30-13.00

Program

Her kan du hente et foreløbigt program.

Tilmelding

www.Peterstiftelsen.no

Har du spørgsmål?

    Hjertelig hilsen
    Joachim Grün og Inge merete Gross