Udgivet i Skriv en kommentar

Jesusbønnen

Forbarm dig over mig (Mark 10.47f)

Sådan råbte den blinde tigger, Bartimæus, da Jesus nærmede sig. I århundreder er disse ord blevet bedt af mennesker i takt med åndedrættet.
Ofte indledes med “Herre Jesus Kristus” på indåndingen. Og i den ortodokse kirke afsluttes udåndingen med ordet “synder”.
Så lyder det i sin helhed: Herre Jesus Kristus – forbarm dig over mig synder.
Enhver er frit selvfølgelig frit stillet til at sige det sådan, som man har det bedst med. Men begynder du at sætte ord på dit åndedræt, når du er vågen, så vil bønnen af sig selv slå rod i dit hjerte, og en dag vil du opdage, at det beder din bøn helt af sig selv.

Udgivet i Skriv en kommentar

Altid…

Bed uophørligt! (1 Thess 5,17a).

Nogen beder om morgenen. Andre om aftenen. Nogen beder bordbøn. Nogen beder, når de har problemer.
Men ligesom din krop ikke kan nøjes med blot at trække vejret en gang i mellem, så kan vores sjæl heller ikke nøjes med kun at bede en gang imellem. Men vender du din opmærksomhed imod din vejrtrækning og tager imod den som en gave fra Gud, så bliver dit åndedræt en måde at være sammen med Gud på, en stedsevarende bøn.

Udgivet i Skriv en kommentar

Hånd i hånd…

Dette siger Gud Herren, Han som skabte Himlen og spændte den ud…,
Han som gav livsånde til folkene på jorden…,
Jeg tager dig ved hånden. (Es 42,5f)

Hvis vi sætter tid af til Gud, kan det nogle gange blive en udfordring, hvordan denne tid skal gå, hvad jeg skal sige? Men du behøver ikke sige noget. Vend dig mod dit åndedræt og husk på, at det ikke er dit, at det er Ham, der fylder dig med sin ånd. At trække været opmærksomt, er en måde at være sammen med Gud, at lade Ham tage dig ved hånden.

Udgivet i Skriv en kommentar

Din have…

Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. (1. Mos 2,8)

Det hebraisk ord for “have” er gannah. Etymologisk betyder det ‘et overdækket og skjult sted’. I bibelsk forstand er haver ofte små aflukker med en mur omkring, steder, hvor du kan være lidt i fred for omgivelserne og finde hvile.
Mange har en bestemt stol, eller et bestemt hjørne af stuen, hvor de tilbringer deres stille-tid med Gud. Så bliver det deres “have”.
Der fortælles om en kvinde, som havde mange børn og aldrig et minut for sig selv, at hun slog forklædet op over hovedet, når hun ville bede. Det blev hendes “have”, og så vidste børnene, at nu skulle de være stille.
Måske har du også en “have”, en slags aflukke, hvor du kan være i fred – alene med Gud? 

Loyola Hall, Rainhill, England

Udgivet i Skriv en kommentar

Hvor er du?

Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« (1. Mos 3,8-9)

Vi er skabt til at være sammen med Gud. Han ønsker at følges med dig. Derfor kalder han: »Hvor er du?«
Fordi Adam og Eva havde spist af det træ, de ikke kunne tåle at spise af, svarede de ikke, men gemte sig.

Hvad gør du, når Gud kalder? 

Hvor er du lige nu?

Hvordan er dit liv?

Udgivet i Skriv en kommentar

Gud vil dig!

Hvem trækker dit vejr?
Gud Herren formede mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen (1 Mos 2,7).

Har du tænkt på, at hver gang, du trækker vejret, er det i virkeligheden slet ikke dig, der gør det. Hvis det var dig, så kunne du vælge at lade være. Men det kan du ikke. Prøver du at lade være med at trække været, går der ikke længe, før en kraft, som er stærkere end dig, fylder dine lunger med liv.
Ligesom Gud blæste sin livsånde i det første menneske, ånder Han også i dig. Det er Gud, der holder dig i live. Fordi han vil noget med dig.
Nu!
I dag!
Og hver dag!

Udgivet i Skriv en kommentar

Gud glæder sig over dig!


Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen…
(1 Mos 1,31).


Bibelen fortæller, at Gud hver aften så på alt, hvad Han havde skabt – og glædede sig over det. Du er også skabt af Gud. Og hver dag, så længe du har været til, har Gud set dig, – og glædet sig over dig!

Hvordan ville det være at lukke øjnene og spørge Ham, hvad Han især har glædet sig over i dag?

Udgivet i Skriv en kommentar

Canser

Jeg har fået modermærkekræft.
Det er en måned siden, det blev konstateret.
Jeg skriver ‘fået’, for jeg tror, det er en gave.
Jeg tror, at Gud i det har gemt noget stort, som han ikke kunne give mig på andre måder.
Og jeg er nysgerrig på, hvad det kan være?

Jeg har også været meget i tvivl om, hvorvidt dette overhovedet er noget, som jeg skal dele.
Men nu gør jeg det så.

Udgivet i Skriv en kommentar

Velsignet Søndag!

På den syvende dag var Gud færdig med alt det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilende han. Og Gud velsignede den syvende dag og helligede den. (1. Mos 2,2-3)
🕊
Har du nogen sinde tænkt over, hvorfor ugen har 7 dage? Hvorfor ikke 5 eller 10?
Fordi Gud fra begyndelsen har bestemt det sådan. Det fortæller skabelsesberetningen. Og det har, så vidt jeg ved, hele verden indrettet sig efter. Sådan da.
Vi er bestemt til at arbejde. Du er sat på jorden, fordi der er en opgave, som netop du er den bedste til at udføre. Men den skal ikke opsluge dig. Derfor opfandt Gud pausen. Foretagsomhed og pauser skal veksle i en livgivende harmoni. Det er en gudgiven ordning, og det er din pligt at indrette dit liv efter det.

Jeg husker én ting fra min obligatoriske efteruddannelse som præst for snart mange år siden. Det var Ole Jensens vise ord: “Der er ikke noget så ynkeligt som en stresset præst. I har pligt til at holde jeres fridage!”

Velsignet søndag!

Udgivet i Skriv en kommentar

Morgenstund…

Jeg har åbnet en dør, som ingen kan lukke i!

Morgenstund har guld i mund…

💜 Vi er i fastetiden. Der er 5 uger til Påske.

Alle store fester kræver forberedelse.
Fasten er Påskens forberedelsestid.
Og fastens farve er lilla – som de skønne krokus, der lige nu pibler frem.

💜 Lilla er også fordybelsens farve.
Fastetid er tid til fordybelse:
– Hvad længes jeg efter?
– Lever jeg mit liv, sådan som jeg ønsker det?
– Har der sneget sig noget ind, som det var bedre at undvære?  

💜 Når jeg sidder og funderer over de store spørgsmål, kan det være en hjælp at have noget at lade øjnene hvile på, et lys, en blomst eller måske en ikon.
Derfor tilbyder jeg alle denne sides følgere 33% på alle mine ikoner i hele fastetiden.  

Se her: Kristne ikoner

💜 Ikoner kaldes vinduer til Himlen.
alle mine ikoner er fremstille under bøn.
Her ser du min ikon ‘Morgenstund’.
Det er nemlig meningen med fastetiden – og livet i øvrigt – at mørket skal blive mindre, fordi lyset får mere og mere magt. Udenfor.
Og indenfor i hjertet.
For en dag at blive til en påskesol.  

💜 Jeg kalder denne ikon ‘Morgenstund’, fordi den som baggrund har salmen ‘Morgenstund har guld i mund’ fra et blad i en gammel salmebog.
Øverst på ikonen skyder et gyldent blad fra Livets Træ.
Foran træet står et sølvfarvet får.
Foran fåret ser du en gylden låge. Den refererer til Johannes Åbenbaring (ÅB 3:8), hvor Gud siger: “Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i.”

💜 Hvad er det for en dør, Gud har åbnet for dig? – og som du kun mangler at gå helt ind ad? Det kan du måske bruge fastetiden til at finde ud af.

💜 Måske kan en bønspraksis også være en hjælp.

Velsignet faste!

Jeg har åbnet en dør for dig, som ingen kan lukke i