Udgivet i Skriv en kommentar

Døden

Der går næppe en dag, hvor ikke jeg tænker på døden.
Det er der sådan set ikke noget at sige til, for den rykker jo nærmere og nærmere for hver dag. For hvert minut.

Det betyder ikke, at jeg forventer at dø hverken i dag eller i morgen – eller i år. Men alle os, som har passeret de 50, vi ved jo godt, at efter al sandsynlighed har vi flere dage bag os end foran os.

Og hvad betyder det så?
Her betyder det bl.a., at vi taler om døden.
Som fx hvor og hvordan vi vil begraves, – selvom jeg personligt nu tror, at jeg er ret indifferent, når min tid kommer.

Men møder vi en særlig smuk salme, kan vi hver især godt finde på at sige, at den gerne må blive sunget til vores begravelse.

Vi kan også tale om, at den og den person vil vi glæde os til at møde igen.

Og irriteres vi over noget hos den anden, kan vi gensidigt bekræfte hinanden i, at netop den ting vil vi nok komme til at savne en dag.

Som Willy Sørensen sagde engang i en radioprædiken:
Der er liv i døden
og død i livet
Og måske er der mest liv i livet
når døden er med i det.

Udgivet i Skriv en kommentar

Gud vil passe på dig!

»Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!« (1 Mos 2,16-17)

Sådan sagde Gud til de første mennesker, og det gælder stadig. Der er også ting, som du ikke kan tåle, og som Gud derfor advarer dig i mod. 

Men når noget er forbudt, er det ofte netop det, der er spændende. Står der “MALET” på bænken, skal vi lige hen og røre. Det tager bænken ikke skade af; men du bliver beskidt og sidder måske fast.

Når Gud siger, at der er noget, du skal lade være med, er det aldrig for at begrænse dig. Det er udelukkende for at passe på dig, fordi han elsker dig.

Udgivet i Skriv en kommentar

Giv Gud en chance…

helligtrekonger

»Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige.« Luk 21,4

Guds hemmeligheder er skjulte for de ‘vise og forstandige’. Det er ikke fordi de er for intelligente – Jesus lovpriser ikke dumhed – men fordi de tror, at de allerede ved besked. Denne verdens vise har hovedet fyldt med teorier og løsninger. Det kan være en hindring for at være åben for det helt nye, som Jesus kommer med.
Når de ‘vise og forstandige’ tror, at de selv ved bedst, og så får Gud ikke en chance.

Udgivet i Skriv en kommentar

Bed for dem, du kender – og dem, du ikke kender

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. (Joh 16,24)

Vi sad 11 km oppe i et fly. Der havde været forsinkelser, en del turbulens, og da vi begyndte nedstigningen, begyndte et af børnene igen at græde helt utrøsteligt. Det fortsatte og fortsatte…

Så fik jeg den ide at bede Gud sende en engel til at trøste barnet og vugge det og måske blidt blæse luftpropperne ud af dets øre. Og langsomt begyndte gråden at tage af for hurtigt at stoppe.
Det er forunderligt, hvad bøn kan udrette.
Hvem vil du bede for i dag?

Udgivet i Skriv en kommentar

Du er skabe til frihed……

Herren har sendt mig…
for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed.
(Luk 4,18)

Jesus fortæller her, hvorfor han kom til verden. Det gjorde han for at sætte dig fri.
Mange troede den gang, at det var den romerske besættelsesmagt de skulle befries for. Men den befrielse, som Jesus taler om, går dybere. Det er vore indvendige fjender, de dæmoner der dræner os for kraft og gør os blinde og fattige på kærlighed.
Det kan vi ikke altid selv se. Derfor har vi brug for en befrier. Og derfor kom han. For at befri dig fra det, der binder dig – og som du måske endnu ikke selv har fået øje på, men som alligevel forhindrer dig i at folde dig ud som den blomst, du er skabt til at være.

Udgivet i Skriv en kommentar

Jesus kan bruge alle…

Da Jesus gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« (Luk 5,27)Tolderne arbejdede for besættelsensmagten – og tjente godt ved det. De kan sammenlignes med de danskere, der under anden verdenskrig arbejdede for tyskerne.

Desuden var det almindeligt kendt, at tolderne opkrævede for meget, for at der også kunne blive noget til deres egne lommer. Derfor var tolderne forhadte.

I Danmark blev mange af de, der havde – eller måske havde – arbejdet for tyskerne likvideret efter krigen. Sådan et menneske er det, Jesus her standser op for og kalder til sig. Han ønsker at give ham en ny chance, et nyt liv, en ny begyndelse. Jesus kan bruge alle.

Uanset, hvad du måtte have forbrudt – og fortrudt, har han også en opgave til dig.

Udgivet i Skriv en kommentar

Det tager tid at blive helt klar…


Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« De lod straks garnene være og fulgte ham. (Matt 4,18–20)

Men hvor sandsynligt er det lige, at to mænd rejser sig og forlader alt, hvad de ejer, bare fordi en fremmed kommer og siger: ”Følg mig!”

Men det var heller ikke sådan, det foregik. Fra Johannesevangeliet ved vi, at Andreas først var discipel af Johannes Døberen og allerede havde besøgt Jesus (Joh 1,35ff). Siden mødte begge brødrene Jesus flere gange, og da Jesus så endelig en dag beder dem om at gå med, er de helt klar.

At blive fortrolig og få tillid til Jesus er for de fleste en proces over tid. Det begynder som regel med nysgerrighed.

Udgivet i Skriv en kommentar

Gud kan vente…

Bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. (1 Thess 5,16-18)

Når jeg har medvind i livet, er det ikke svært at sige tak. Men når jeg ikke fik det job, den partner, de børn etc, som jeg gerne ville have haft, så er det en udfordring. 

Men når jeg så ser tilbage, så er der mange ting, som jeg har haft ønsket mig og bedt om, og som jeg senere blev glad for, at jeg ikke fik.
Så er det godt at vide, at det aldrig er for sent, at sige tak. Gud kan godt vente. 
Og selv, hvor du ikke kan se, at der er noget at takke for, kan du roligt gøre det – i tillid til at Gud ved bedst.

Udgivet i Skriv en kommentar

Tak – tak…

Sigtak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. (1 Thess 5,17b)

Min farmor havde et gammelt ur, som sagde: Tik – tak.

Lytter du til dit hjerte, vil du opdage, at det siger noget, der ligner. Det siger: Tak – Tak!

Gør du det til en vane at lytte til dit hjerte, kan ordet ‘Tak’ blive en stedsevarende bøn. Og dit sidste ord en gang ved livets aften: Tak!